Συσκευαστής vagum για το σπίτι

Τιμή: 250,00 EUR
Για να αποθηκεύσετε τα καλαμπόκια σας, τις ελιές σας, λουκάνικα,τυριά