ΤΑΙΣΤΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΟΡΝΙΘΩΝ

Τιμή: 9,00 EUR
Ταΐστρα ορνίθων 50 cm

ΤΑΙΣΤΡΑ 12ΚΙΛΩΝ

Τιμή: 18,00 EUR

ΤΑΙΣΤΡΑ 22 ΚΙΛΩΝ

Τιμή: 25,00 EUR
Ταΐστρα ορνίθων 22 kg εδάφους ή κρεμαστή

ΤΑΙΣΤΡΑ 18 ΚΙΛΩΝ

Τιμή: 22,00 EUR
Ταΐστρα ορνίθων 18 kg εδάφους ή κρεμαστή