ΠΑΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΙΒΡΙΔΙΑ

Ξεκινήσαμε εδώ και αρκετό καιρό εκτός από τα λαχανικά παραδοσιακά να εντοπίσουμε παλιες ποικιλλίες φρούτων, και να καλλιεργήσουμε εκείνα τα παλια δέντρα που είχαν κάποτε οι πρόγονοι μας.

Η προσπάθεια μας έχει στόχο να κάνουμε κάποια στιγμή δεντρύλια και να διανέμουμε

Με πολύ υπομονή και έρευνα βρέθηκαν αρκετές ποικιλλίες

ΜΥΛΟΚΥΔΩΝΑ

Τιμή: 12,00 EUR
ΧΡΥΣΟ ΜΗΛΟ Η ΜΥΛΟΚΥΔΩΝΟ.Το μηλοκύδωνο με ελάχιστο χνούδι. Ένα εύκολο δέντρο που δεν πρέπει να λείπει από κανένα κήπο. Λίγο κοπριά νεράκι και ενα μπουκάλι παγιδας για τη μύγα της Μεσογείου θέλει, και βγάζει πλούσια τα ελέη του.

ΖΑΧΑΡΑΠΙΔΙ ή ΑΧΤΣΕΔΕΣ

Τιμή: 20,00 EUR
Ο Αχτσές είναι πρώιμο αχλάδι και ωριμάζει τον Ιούνιο. Η ωρίμανση του είναι μαζική και η συλλογή θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε μικρό χρονικό διάστημα. Ο καρπός είναι μικρός σαν αυγό, κι-τρινωπού χρώματος. Είναι δένδρο προσαρμοσμένο στις εδαφικές συνθήκες του τόπου και δεν απαιτεί επιπλέον εφαρμογή λίπανσης ή κοπριάς. Είναι από τις πιο ευπαθείς ποικιλίες στο φουζικλάδιο και η μετασυλλεκτική του διάρκεια είναι πολύ μικρή, για αυτό και «πρέπει να μα-ζευτεί και να πωληθεί άμεσα», ενώ «δεν μπαίνει ψυγείο γιατί μαυρίζει». Η διάρκεια ζωής το δέν-δρου είναι γύρω στα 12-14 έτη. Ως προς τη γεύση είναι πολύ ξακουστά στο νησί, ως αχλά-δια πολύ αρωματικά, ιδιαίτερα γλυκά και χυμώδη

ΚΑΚΑΒΙ

Τιμή: 25,00 EUR
Τα Κακάβια εντοπίστηκαν στην περιοχή της Αγιάσου. Το δένδρο της συγκεκριμένης ποι-κιλίας είναι μεγάλο και οι αποδόσεις του ξεπερνούν τα 50 κιλά ανά δένδρο. Είναι όψιμα αχλάδια και ωριμάζουν το Σεπτέμβρη. Είναι μεγαλόκαρπα, μέτριας σκληρότητας και πρασινω-πού χρώματος. Προτιμούν όξινα εδάφη και παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλή ανθεκτικότη-τα σε ασθένειες και εχθρούς, όπως το φουζικλάδιο και η καρπόκαψα. Αντέχουν μετασυλλε-κτικά, περίπου 20 ημέρες εκτός ψυγείου. Πολλοί είναι αυτοί που αναδεικνύουν τις δυνατό-τητες της συγκεκριμένης ποικιλίας για εμπορία, καθώς χαρακτηρίζεται από υψηλή ανθεκτικότητα και καρπούς ιδιαίτερης γεύσης.

ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΙΑ

Τιμή: 25,00 EUR
Τα Κουντουρέλια εικάζεται ότι προέρχονται από τη Μ. Ασία και τα έφερε στο νησί κάποιος Κουντουρέλλης. Σήμερα αναφέρεται ότι στην Μ. Ασία δεν καλλιεργούνται πια, ενώ στην Αγιάσο εκτιμάται ότι υπάρχουν γύρω στα 6.000 δένδρα. Οι αποδόσεις τους είναι υψηλές, γιατί «δένουν εύκολα» και κυμαίνονται από 40 έως και 200 κιλά το δένδρο. Είναι χειμω-νιάτικα αχλάδια και ωριμάζουν τέλη Σεπτέμβρη με αρχές Οκτώβρη. Είναι μέτριας σκληρότη-τας, πρασινωπά και όταν ωριμάσουν κιτρινίζουν. Είναι από τα πιο μεγάλα αχλάδια της Αγιά-σου και το βάρος του καρπού μπορεί να φτάσει μέχρι και το ένα κιλό. Αντέχουν στο κρύο, αλλά «μετά από ένα δυνατό αέρα μπορεί να πέσουν όλα». Αναφέρεται ότι πριν τη συλλογή του καρπού θα πρέπει να βρέξει, ώστε «ο καρπός να πάρει χρώμα και γυαλάδα» και να αυξηθούν οι αποδόσεις. Παρουσιάζουν μικρή ευαισθησία στο φουζικλάδιο, αλλά γενικά θεωρούνται ανθεκτικά σε ασθένειες και εχθρούς. Είναι πολύ ζουμερά και με μεγάλη μετασυλλεκτική δι-άρκεια, καθώς διατηρούνται έως και το Μάρτη ή τον Απρίλη. Πολλοί παραγωγοί αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη ποικιλία έχει υψηλές εμπορικές δυνατότητες.

ΜΟΥΤΖΟΥΡΙΤΕΣ

Τιμή: 25,00 EUR
Τα δένδρα είναι μεγάλα και πολύ παραγωγικά, με αποδόσεις που μπορεί να φτάσουν τα 600 κιλά το δένδρο. Ωριμάζουν τον Αύγουστο και ο καρπός τους είναι κιτρινωπός, στρόγγυλος και μικρός στο μέγεθος του σύκου. Σε περιοχές με αρκετά νερά, οι καρποί γίνονται πιο μεγάλοι. Χαρακτηρίζονται ως υψηλής αντοχής στους εχθρούς και τις ασθένειες, ενώ η μετασυλλεκτική τους διάρκεια είναι μικρή. Διακρίνονται για το άρωμά τους και χρησιμοποιούνται κυρίως για την παρασκευή γλυκού. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συγκε-κριμένη ποικιλία από τους γυναικείους συνεταιρισμούς του νησιού και η επέκταση της καλ-λιέργειας τους φαίνεται να έχει πολλές δυνατότητες.

ΜΥΣΚΑΠΙΔΑ

Τιμή: 25,00 EUR
Τα δένδρα της συγκεκριμένης ποικιλίας έχουν υψηλές αποδόσεις, που ανέρχονται περί τα 800 κιλά το δένδρο. Ωριμάζουν Ιούλιο με αρχές Αυγούστου και είναι κιτρινωπά και μικρόκαρπα, με «λίγο στυφή και λεμωνάτη γεύση».

Τσιλουπάρματα

Τιμή: 25,00 EUR
(τσελεπή αρμούτ στην τουρκική σημαίνει αχλάδι για τον τσελεπή, τον προύχοντα τούρκο). Οι αποδόσεις ενός δένδρου κυμαίνονται μεταξύ 50-60 κιλά, ενώ το δένδρο έχει μικρή διάρκεια ζωής (περί τα 15 έτη). Το αχλάδι αυτό είναι κιτρινωπό, μεσαίου μεγέθους, «σαν γροθιά». Απαιτεί δροσερά κλίματα σε υψόμετρο 200-600 μέτρων, ενώ «αν τα βρει ο έντονος ήλιος και ο καύσωνας μπορεί να διαλυθούν μέσα σε 5 μέρες. Τα τελευταία χρόνια βράζουν» το καλοκαίρι, μαυρίζουν και χάνεται το ζουμί τους». Το αχλάδι αυτό ναι μεν ήταν προνομιούχο, εύγευστο, νόστιμο και πολύ γλυκό, ωστόσο παρουσιάζει μικρή μετασυλλεκτική διάρκεια, καθώς «αν χτυπηθεί, μαυρίζει πολύ εύκολα»

ΒΕΡΥΚΟΚΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑ (ΔΕΝΤΡΟ)

Τιμή: 20,00 EUR
Η biricoccolo (Prunus dasycarpa) προέρχεται από τη διασταύρωση μεταξύ των φυσικών βερίκοκο (Prunus armeniaca) και κεράσι (Prunus cerasifera) . Άλλα ονόματα είναι: plumcot, Pruna cresammola, βερίκοκο μαύρο, βερίκοκο του Πάπα, και albicoccovioletto. Είναι αρχαία φρούτα, γνωστά από το «700, αλλά δεν είναι ευρέως διαδεδομένα. Το φυτό είναι αρκετά ζωηρό, μπορεί να φτάσει 5-6 μέτρα ύψος, αντιστέκεται το κρύο και μπορεί να καλλιεργηθεί σε πεδιάδες και λόφους. Κανονικά είναι μπολιασμένοι πάνω σε myrobalan. Το φυτό έχει χαρακτήρες που μοιάζουν με τα δύο είδη από τα οποία προέρχεται: το δέρμα του καρπού είναι ομαλή σαν βερίκοκο και ακόμη και τα φύλλα έχουν παρόμοιο σχήμα. Η σάρκα είναι μάλλον χυμώδης, γλυκιά και λίγο «οξύ, περισσότερο σαν δαμάσκηνα. Οι καρποί ωριμάζουν το καλοκαίρι, από τον Ιούνιο μέχρι τον Ιούλιο. Καθώς και για νωπή κατανάλωση, οι καρποί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μαρμελάδα. Δέρμα λείο, λεπτό, μόλις τριχωτό, πορτοκαλί-ιώδες. Pulp, γλυκιά γεύση που θυμίζει βερίκοκο με το άρωμα του δαμάσκηνου, είναι κόκκινο-πορτοκαλί. Τα φρούτα είναι καρποί στρογγυλοί, ελαφρώς ελλειψοειδές και έχουν μέσο βάρος που κυμαίνεται 25-40 γραμμάρια. Η φλούδα είναι ελαφρώς χνουδωτή με κίτρινο χρώμα φόντου και σκούρο κόκκινο . Η σάρκα είναι τρυφερή, χυμώδης, έντονα κίτρινη χροιά με κόκκινο-έχει μια γλυκιά, ελαφρώς όξινη, αρωματική και με μια περισσότερο ή λιγότερο έντονη μυρωδιά του βερίκοκου ή δαμάσκηνο. Ο πυρήνας είναι πεπλατυσμένο, επίμηκες, μεσαίου μεγέθους (30-40% μικρότερη από τον πυρήνα βερίκοκου). Η περίοδος της συγκομιδής διαρκεί από 20 Ιουνίου έως 10 - 15 Ιούλ στις περιοχές της βόρειας Ιταλίας, και τρέχει από την 1η Ιουνίου μέχρι τις 20 Ιουνίου στις περιοχές της κεντρικής Ιταλίας. Η ωρίμανση γίνεται βαθμιαία και οι καρποί συλλέγονται όταν είναι απολύτως ώριμοι. Οι πυρήνες είναι μικροί και δεν υπερβαίνει το 10% του καρπού.

SUSINCOCCO δαμασκηνοβερυκοκο δεντρο

Τιμή: 20,00 EUR
Σύντομα κοντά σας με ένα αρχαίο δέντρο 1.200 ετών που προέρχεται από διασταύρωση δαμάσκηνου, βερυκοκου, και κερασιού. Ποικιλία από τo 1100 μX, ίσως προέρχεται από φυσική διασταύρωση μεταξύ δαμάσκηνου, κερασιού και βερίκοκκου.Τα φρούτα είναι στρογγυλεμένα, ελκυστικά, νόστιμα και αρωματικά. Μεγάλη ανθεκτικότητα και πλούσια καρποφορία. Είναι γνωστό από το 1700, αρχικά καλλιεργήθηκε στην Εμίλια, τη Λομβαρδία, το Βένετο και αργότερα στην Καμπανία, στην περιοχή του Βεζούβιου.Πρόκειται για ένα πολύ ρουστίκ φυτό που ανέχεται το κρύο (-20 ° C), τον άνεμο και τα πιο κοινά παράσιτα των οπωροφόρων δένδρων. Εαν φυτέψετε από σπόρο δεν θα πάρετε ίδιο καρπό παρά μόνον με εμβολιασμό. Συλλογή και ωρίμανσης: το τέλος του Ιουλίου. Επικονιαστής: δαμάσκηνο ή βερίκοκο

ΠΑΛΙΑ ΚΑΙΣΙΑ ΔΕΝΤΡΟ σποροφυτο 3ΕΤΩΝ

Τιμή: 15,00 EUR
Σε γλάστρα σπορόφυτο από παλιά ποικιλλία ανθεκτικό για να διατηρήσετε στον κήπο σας την παλιά νόστιμη και αρωματική ποικιλλία. Ωριμάζει τέλος Ιούνη πολύ αρωματικό και τραγανό

ΠΑΛΙΑ ΚΑΙΣΙΑ (ΚΛΑΔΙΑ 3 ΓΙΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ)

Τιμή: 5,00 EUR
Μια καισιά (όχι ιβρίδιο) με μεγάλα πεντανοστιμα καίσια την οποία διατηρούμε στο κτήμα 40 έτη. Για όποιον θελει να απαράγει από μοσχεύμα δίδουμε κλαδιά τα οποία βάζετε σε σκιερό μέρος σε άμμο μέχρι να ριζώσουν. Διατηρείτε την άμμο υγρή στις καλοκαιρινές περιόδους... και θα έχετε πολύ πιο γρήγορη απόδοση του δέντρου

ΑΣΠΕΡΜΗ ΡΟΔΙΑ Merry Red ΦΥΤΟ

Τιμή: 20,00 EUR
Ωρίμανση 15 Οκτωβρίου έως και 22 Νοεμβρίου!Ροδιά Ασπερμη! Οι 4 πρώτες ανθικές χρονιές παρουσιάζουν έντονα τα σπέρματα κ χάνονται σιγά σιγά, μαλακώνουν σε σημείο που είναι ανεπαίσθητα. Ένα ρόδι χωρίς κουκούτσια Έντονου κόκκινου χρώματος με πολύ γλυκιά σάρκα. Ιταλική επιλογή .

ΡΟΔΙ ΓΛΥΚΟ φυτο ενός έτους

Τιμή: 8,00 EUR
Ποικιλλία με ροζ-πορτοκαλί καρπό. Παλιά ποικιλλία για βρώση, δεν περιέχει πολύ ζουμί, με σπέρμα