2 Ιαν. 2020

ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ

"Να μην έχω ανάγκη ένα ΜΑΡΚΕΤ για να ζήσω.
Να μην εξαρτώμαι απο το χρήμα.
Να μην νιώθω ελεγχόμενος άρα αδύναμος
Να μπορώ να πράξω να μην εγκλωβίζομαι
Να μπορώ να καλλιεργώ την τροφή μου.
Να μην βολεύομαι
Να μην κατευθύνομαι από τις ΕΡΥΝΕΙΕΣ
Να επιβιώνω με δικά μου προιόντα
Να τρώω καθαρά και επιλεκτικά
"