1 Μαρ. 2021

PATION FRUIT πλήρη διαχείριση, δεν πετάμε τίποτα, ακόμα και τα φλούδια

Χρησιμοποιείται παντού στη μαγειρική, σε ροφήματα, και το εξωτερικό φλούδι αποξεραίνεται