6 Μαρ. 2021

ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗ.ΜΠΑΡΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ

Αυτάρκεια και διαχείριση ακτινιδίων. Πως θα αποξηράνουμε ακτινίδια φρούτα